Seite auswählen

Farbliche Legende

NIEDERLANDE
dunkelgrün: Alle Gemeinden der euregio rijn-maas-noord

DEUTSCHLAND
dunkelgrün: Kreisfreie Städte
hellgrün Kreis Kleve (teilweise)
Hellblau: Keis Viersen
Blau: Rhein-Kreis Neuss
gräulich: Kreis Heinsberg (teilweise)

(c) BZMG

Der INTERREG-Ausschuss der euregio rhein-maas-nord hat fünf neue People-to-People-Projekte genehmigt.

Von September bis November 2021 verbinden sich Künstler aus dem Grenzland im Projekt ‘Borderland residences’, niederländische und deutsche Ehrenamtler werden einen Spielplatz in Roermond umgestalten, sodass dieser für Kinder mit Behinderungen uneingeschränkt nutzbar ist, acht Künstler werden sich im neu zu eröffnenden Atelier im Museum van Bommel van Dam in Venlo mit dem Thema ‘mehr grün in Städten und Dörfern’ beschäftigen, die Gemeinden Echt-Susteren und Selfkant organisieren am 9. April 2022 “’t Passie verhoal“ im Dialekt und die Stadt Nettetal und die Gemeinde Venlo möchten ein digitales Magazin herausgeben ,damit man jenseits der Grenze besser informiert ist.

Diese fünf neuen INTERREG-Projekte haben alle als Ziel, Menschen aus der Grenzregion näher zueinander zu bringen.

Vor allem durch die Pandemie ist dieses Thema wichtiger als je zuvor. 

Die Projekte starten im Laufe des Jahres und werden dann von den Projektorganisation selbst bekanntgegeben was die Planung angeht und wie man mitmachen kann.

(c) BZMG

De INTERREG-commissie van de euregio rijn-maas-noord heeft vijf nieuwe people-to-people-projecten goedgekeurd.

Van september tot november 2021 bundelen kunstenaars uit het grensgebied hun krachten in het project ‘‘Borderland residences’, Nederlandse en Duitse vrijwilligers richten in Roermond een speeltuin opnieuw in zodat deze zonder beperkingen gebruikt kan worden door kinderen met een beperking, acht kunstenaars gaan aan de slag met het thema meer groen in de stad en het dorp, in het nieuw te openen atelier in het Museum van Bommel van Dam in Venlo, de gemeenten Echt-Susteren en Selfkant organiseren op 9 april 2022 ’t Passie verhoal’. De gemeente Nettetal en de gemeente Venlo willen een digitaal magazine uitgeven zodat mensen aan de andere kant van de grens beter geïnformeerd zijn.

Deze vijf nieuwe INTERREG-projecten hebben alle tot doel mensen uit het grensgebied dichter bij elkaar te brengen.

Vooral vanwege de pandemie is dit onderwerp belangrijker dan ooit.

De projecten starten in de loop van het jaar en worden dan door de projectorganisatie bekend gemaakt wat de planning betreft en hoe men mee kan doen.

Borderland residences | Borderland residences

 

Aus einem grenzübergreifenden Symposium ist eine Projektgruppe mit Vertreter*innen der Museums- und Residenzlandschaft dies- und jenseits der Grenze hervorgegangen, die unter dem Titel ‘Borderland residences‘  ein INTERREG-Projekt für die Euregio initiieren möchte.

Im Zeitraum September bis November 2021 verbinden sich die Residenzen von ca. zehn Stipendiat*innen.

Das ist gerade in dieser Corona-Zeit für die Künstler sehr wichtig.

Sie kommen Ende August erstmals zusammen in einer zweitägigen, teils öffentlichen Auftaktveranstaltung. Ganztägige Workshops folgen bis November.

Gemeinsam werden Kunstinstitutionen der Euregio besucht und Expert*innengespräche organisiert.

Geplant sind außerdem Solo- oder Kleingruppenausstellungen nach Ende der drei Monate sowie eine öffentliche Abschlussveranstaltung.

Ein deutsch-niederländisches Kuratorenduo wird das euregionale Programm sowie die Kommunikation organisieren.

Zu den Experten-Stammtischen, öffentlichen Präsentationen und digitalen Fortbildungsangeboten sind alle Künstler*innen der Euregio ausdrücklich eingeladen.

Die Zusammenarbeit vom Kulturraum Niederrhein e.V. und des Museums van Bommel van Dam ist Garant für inhaltlich hochwertige und wertvolle Projekte im Bereich Kunst und Kultur.

 

Uit een grensoverschrijdend symposium is een projectgroep ontstaan met vertegenwoordigers van het museumlandschap aan beide zijden van de grens, die een INTERREG-project voor de euregio wil initiëren onder de titel “‘Borderland residences”.

In de periode van september tot november 2021 zullen de woon- en werkplaatsen van een tiental kunststipendiumhouders met elkaar verbonden worden.

Dit is zeer belangrijk voor de kunstenaars, vooral in deze corona-periode.

Zij zullen eind augustus voor het eerst samenkomen tijdens een tweedaagse, deels openbare startmanifestatie.

Tot november zullen er workshops van een volledige dag volgen.

Samen zullen zij kunstinstellingen in de euregio bezoeken en discussies met deskundigen organiseren.

Daarnaast zijn er solo- of kleine groepstentoonstellingen gepland aan het einde van de drie maanden, evenals een openbare slotmanifestatie.

Een Duits-Nederlands curatorenduo zal het Euregionale programma en de communicatie organiseren.

Alle kunstenaars van de euregio worden uitdrukkelijk uitgenodigd voor de rondetafelgesprekken met deskundigen, de openbare presentaties en de digitale opleidingsmogelijkheden.

De samenwerking tussen het Kulturraum Niederrhein e.V. en het Museum van Bommel van Dam staat garant voor hoogwaardige en waardevolle projecten op het gebied van kunst en cultuur.

Integratives Spielen | Integratief spelen

 

15% aller Familien hat ein Kind mit einer Behinderung.

Das Ziel dieses INTERREG-Projektes ist die integrative Umgestaltung des Spielplatzes Kitskensberg in Roermond, den jährlich 50.000 Menschen besuchen; davon kommen ca. 20.000 aus Deutschland.

Mit Hilfe vieler deutscher und niederländischer Ehrenamtler wird der Spielplatz umgebaut, ein spezielles Spielgerät für Kinder mit Behinderungen angeschafft und verschiedene Spielangebote für Kinder mit jeglicher Art von Behinderung gemacht, so wie körperlich behinderte Kinder, aber auch blinde oder sehbehinderte Kinder sowie Kinder mit Autismus.

In der Euregio gibt es bisher keinen Ort, an dem sich Familien mit behinderten Kindern treffen können. Je mehr alle Kinder zusammen gebracht werden, so wird eine tolerante Gesellschaft entstehen, in der jeder da sein kann und die Menschen sich gegenseitig mit Respekt begegnen.

 

15% van alle gezinnen heeft een kind met een beperking.

Het doel van dit INTERREG-project is de integratieve herinrichting van de speeltuin Kitskensberg in Roermond, die jaarlijks door 50.000 mensen wordt bezocht; ongeveer 20.000 van hen komen uit Duitsland.

Met de hulp van vele Duitse en Nederlandse vrijwilligers wordt de speeltuin verbouwd, worden er speciale speeltoestellen voor kinderen met een handicap aangeschaft en worden er diverse speelactiviteiten aangeboden voor kinderen met allerlei beperkingen, zoals lichamelijk beperkte kinderen, maar ook blinde of slechtziende kinderen en kinderen met autisme.

Tot nu toe is er in de euregio geen plaats waar gezinnen met kinderen met een beperking elkaar kunnen ontmoeten. Hoe meer alle kinderen worden samengebracht, hoe meer er een tolerante samenleving zal ontstaan waarin iedereen er mag zijn en mensen elkaar met respect behandelen.

Neue Aussichten | Nieuwe uitzichten

 

Mit ‘Neue Aussichten’ lädt das Museum van Bommel van Dam ein Jahr lang acht niederländische und deutsche Künstler und Designer ein, zu untersuchen, wie wir unseren Lebensraum auf Dauer lebenswert und gesund erhalten können.

Jeder Künstler wird sich auf einen bestimmten Ort in Venlo oder Venray konzentrieren.

Die Macher suchen dort nach neuen Möglichkeiten, um Grün in unsere Dörfer und Städte zu integrieren und vor allem nach Wegen Bewohner dafür zu begeistern.

Sie werden jeweils für sechs bis acht Wochen ein Atelier im Museum van Bommel van Dam nutzen.

Dieses befindet sich im Dachgeschoss des komplett renovierten Gebäudes, das im Juli 2021 eröffnet wird.

Das Museumsatelier ist öffentlich zugänglich und eignet sich daher sehr gut, um ins Gespräch zu kommen, Besprechungen zu organisieren und kleine Präsentationen zu gestalten.

Dieses INTERREG Projekt vereint zwei Initiativen miteinander: Die Unterstützung von Künstlern und die Erhaltung/Schaffung von Grün im städtischen Umfeld.

 

Met ‘Nieuwe uitzichten’ nodigt Museum van Bommel van Dam acht Nederlandse en Duitse kunstenaars en ontwerpers uit om een jaar lang te onderzoeken hoe we onze leefruimte op de lange termijn leefbaar en gezond kunnen houden.

Elke kunstenaar zal zich richten op een specifieke plek in Venlo of Venray.

Daar gaan de makers op zoek naar nieuwe manieren om groen in onze dorpen en steden te integreren en vooral ook naar manieren om bewoners daartoe te inspireren.

Zij zullen telkens zes tot acht weken gebruik maken van een atelier in het Museum van Bommel van Dam.

Dit bevindt zich op de bovenste verdieping van het volledig gerenoveerde gebouw, dat in juli 2021 zal worden geopend.

De museumstudio is open voor het publiek en is daarom zeer geschikt voor het voeren van een gesprek, het organiseren van vergaderingen en het maken van kleine presentaties.

Dit INTERREG-project combineert twee initiatieven: ondersteuning van kunstenaars en behoud/creatie van groen in de stedelijke omgeving.

Passionsgeschichte 9. April 2022 | ’t Passie Verhaol 9 april 2022

 

Die Stiftung Tiba Nieuwstad, zusammen mit der Gemeinde Echt-Susteren und der Heimatvereinigung Selfkant organisieren im Frühjahr 2022 “t Passie verhaol“: eine zeitgenössische Dialektversion um die bekannte Passionsgeschichte.

Ziel ist es, das positive Gefühl des Miteinanders in der Euregio zu betonen.

Wer macht mit am 9. April 2022?

Der PASSIE-Chor: Achtzig Sängerinnen und Sänger aus allen drei Ländern, die gemeinsam musizieren.

Kerzenträger: Es sind Konfirmanden aus allen drei Ländern, die während des PASSIEGottesdienstes die gesegneten Kerzen aus den Kirchen und Kapellen der Region tragen.

Geschichtenerzähler: Drei Geschichtenerzähler, jeder in seinem eigenen regionalen Dialekt (Middel-Limburgs, Selfkant, Maaseik), werden die Geschichte dem Publikum vortragen.

Bogenschützen und Statisten: Die Bogenschützen sind alle Mitglieder der Schützenvereine von Nieuwstadt, Havert und Kinrooi.

Die Besonderheit dieses INTERREG-Projektes ist, dass über ihre Vereine eine Vielzahl deutsche und niederländische Bürger aus den Nachbargemeinden Echt-Susteren und Selfkant zusammenarbeiten, wodurch die Menschen noch enger zusammenwachsen.

 

Stichting Tiba Nieuwstad organiseert samen met de gemeente Echt-Susteren en de Heimatvereinigung Selfkant in het voorjaar van 2022 ”t Passie verhaol”: een eigentijdse dialectversie rond het bekende lijdensverhaal.

Het doel is het positieve gevoel van saamhorigheid in de euregio te benadrukken.


Wie doet er mee op 9 april 2022?

Het PASSIE-koor: Tachtig zangers uit de drie landen die samen muziek zullen maken.

Kaarsendragers: vormselkandidaten uit de drie landen die tijdens de PASSIE-dienst de gezegende kaarsen zullen dragen uit de kerken en kapellen van de regio.

Vertellers: Drie vertellers, elk in hun eigen streekdialect (Midden-Limburg, Selfkant, Maaseik), zullen het verhaal aan het publiek voordragen.


Schutters en figuranten:
De schutters zijn allen lid van de schuttersverenigingen van Nieuwstadt, Havert en Kinrooi.

Het bijzondere aan dit INTERREG-project is dat een groot aantal Duitse en Nederlandse burgers uit de aan elkaar grenzende gemeenten Echt-Susteren en Selfkant via hun verenigingen samenwerken, waardoor de mensen nog dichter bij elkaar worden gebracht.

Digitales EUREGIO-Magazin | Digitaal EUREGIO magazine

 

Die Stadt Nettetal und die Gemeinde Venlo möchten wöchentlich ein zweisprachiges digitales Magazin herausgeben mit einer grenzüberschreitender Redaktion und Themen beider Länder.

Das Magazin heißt

“EuregioVanbinnen / EuregioVondrinnen”

und berichtet über Tourismus, Kultur, Geschichte, Ausflugsorten, Gastronomie, Radtouren und Veranstaltungen.

Auch Wirtschaft ist ein wichtiges Thema.

Durch Präsentation von Unternehmen möchte das Magazin Verbindungen schaffen zwischen Venlo und Nettetal und die Zusammenarbeit fördern.

Weiter gibt es Berichte aus Politik, Vereins- und Gesellschaftsleben, Informationen für Bürgerinnen und Bürger und aus den beiden Rathäuser.

Look und Feel des Magazins sollen einheitlich, dennoch regional angepasst sein.

Start dieses INTERREG-Projektes soll der 1.6.2021 mit einer Projektlaufzeit bis zum 30.06.2022 sein.

In diesem Jahr sollen nicht nur die organisatorischen Grundlagen geschaffen werden, sondern das Produkt redaktionell schnellstmöglich an den Start gehen.

Im Projektjahr ist über Kommunikation und Marketing die nachhaltige Durchführung des Projektes zu sichern. 

 

De gemeente Nettetal en de gemeente Venlo willen een wekelijks tweetalig digitaal magazine uitgeven met een grensoverschrijdende redactie en onderwerpen uit beide landen.

Het tijdschrift heet

“EuregioVanbinnen / EuregioVondrinnen”

en bericht over toerisme, cultuur, geschiedenis, bezienswaardigheden, gastronomie, fietstochten en evenementen.

Economie is ook een belangrijk onderwerp.

Door bedrijven voor te stellen wil het blad verbindingen leggen tussen Venlo en Nettetal en samenwerking bevorderen.

Er zijn ook berichten over politiek, het verenigingsleven en het sociale leven, informatie voor de burgers en uit de twee gemeentehuizen.

De look en feel van het tijdschrift moeten uniform zijn, maar wel aangepast aan de regio.

De start van dit INTERREG-project is gepland voor 1.6.2021 met een projectduur tot 30.6.2022.

In dit jaar moeten niet alleen de organisatorische grondslagen worden gelegd, maar moet het product ook zo spoedig mogelijk redactioneel worden gelanceerd.

In het projectjaar moet de duurzame uitvoering van het project worden verzekerd door communicatie en marketing.